Vrácení zboží

 

Rozmysleli jste si to? Ze zákona máte právo zboží do 14ti dnů vrátit v původním stavu a bez udání důvodu. Pokud produkt neodpovídá vašim představám, můžeme vám ho vyměnit za jiný, nebo vám rovnou vrátíme peníze.

Zboží tedy prosím v případě vrácení zašlete společně s Vašimi kontaktními údaji na adresu firmy:

 

Továrna na čas - VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Českých legií 5

549 01 Nové Město nad Metují

 

Ohledně finančního vyrovnání Vás budeme kontaktovat, v případě dotazů prosím volejte na 499 421 506 od pondělí do pátku vždy od 8:00 do 16:00.

______________________________________________

 

VZOROVÝ FORMULÁŘ

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy – Továrna na čas s.r.o.

 

Spotřebitel:

jméno a příjmení:

adresa:

telefon:

email:

Adresát:

Továrna na čas s.r.o.

U Dubu 748

54901 Nové Město nad Metují

IČO: 05987652, DIČ: CZ05987652

info@tovarnanacas.cz

 

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Vážení,

dne ……………… jsem prostřednictvím vašeho eshopu ……………………………………… s vámi uzavřel(a) kupní smlouvu, jejímž předmětem bylo dodání zboží

druh zboží, značky, kód (identifikace zboží)…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………..

Číslo objednávky: …………………………………………………..

Číslo prodejního dokladu:……………………………………………………….

Toto (zboží) jsem převzal/a dne …………………………………………..

 

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu, tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodl(a) jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené

kupní smlouvy odstupuji.

 

Kupní cena má být vrácena:

  • bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo: ................................................ / ........................

 

 

S pozdravem

 

Podpis kupujícího spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):

 

..............................................

V…………..dne…………….

 

Přílohy:

Kopie kupního dokladu