Obchodní podmínky

 

1. Úvodní ustanovení

 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) vycházejí ze všeobecných právních předpisů ČR a EU a jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webových stránkách dostupných na internetových adresách www.tovarnanacas.cz a www.tovarnanacas.store, dále jen „internetové obchody“).

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě sjednaná písemně, osobně nebo telefonicky mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

 

INFORMACE O PRODÁVAJÍCÍM

 • Název: Továrna na čas s.r.o.
 • Sídlo: U Dubu 748, 54901 Nové Město nad Metují
 • Provozovna: Českých legií 5, 549 01 Nové Město nad Metují
 • IČ: 05987652
 • DIČ: CZ05987652
 • PLN NIP: 5263201253

Firma je zapsaná v OR vedeným u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C 39330

 

Bankovní spojení pro platby v CZK:

 • Banka: Československá obchodní banka, a.s.
 • Číslo účtu: 279065169/0300

 

Bankovní spojení pro platby v EUR:

 • Banka: Československá obchodná banka, a.s.
 • Číslo účtu: 4024991935 / 7500
 • IBAN: SK9375000000004024991935
 • BIC: CEKOSKBX

 

Bankovní spojení pro platby v PLN:

 • Banka:Bank Pekao SA
 • Číslo účtu:1075687497
 • IBAN:PL65124019651111001075687497
 • BIC:PKOPPLPW

 

KONTAKT

Telefon: 499 421 506

E-mail: info@tovarnanacas.cz

WWW: www.tovarnanacas.cz a www.tovarnanacas.store

Kupní smlouvu lze uzavřít v těchto jazycích: česky, anglicky, německy, polsky. Ve stejných jazycích se uzavírají tyto obchodní podmínky.

 

 

2. Informace o zboží a cenách

2.1 Informace o zboží a cenách platné pro www.tovarnanacas.cz

Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (pro objednávku v CZK a EUR vč. 21% DPH, pro objednávku v PLN vč. 23% DPH), všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Tyto náklady přecházejí na prodávajícího (a kupující je tedy získává zdarma) ve chvíli, kdy:

 1. objednávka zboží (bez dopravného) přesáhne limit uvedený v tabulce "Cena dopravy"
 2. je možné k zásilce přidat zboží, které bylo předmětem reklamace a ta je uzavřena

Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky, Slovenské republiky, Polska, Německa a Rakouska. Pro jiné destinace bude na žádost zákazníka vypočítáno dopravné individuálně a je možné ho akceptovat, nebo zajistit přepravu samostatně, tedy ze strany kupujícího.

Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

Pro objednávky na www.tovarnanacas.cz, které jsou ze své podstaty uzavřeny v rámci velkoobchodní spolupráce a kupující má zájem na uplatnění sjednané velkoobchodní slevy, platí podmínky platné pro www.tovarnanacas.store.

 

2.2 Informace o zboží a cenách platné pro www.tovarnanacas.store

Webové stránky www.tovarnanacas.store a internetový obchod na něm umístěný je určený pro podnikatele, kteří užíváním tohoto webu souhlasí s upravenými podmínkami v rámci velkoobchodní spolupráce. Pro vstup na tyto stránky je vyžadován přihlašovací email a heslo přidělené prodávajícím na základě registrace nebo písemné, telefonické nebo osobní dohody.

Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty a po velkoobchodní slevě sjednané v rámci velkoobchodní spolupráce. Ceny jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Na přepravní náklady se nevztahuje sjednaná velkoobchodní sleva. Tyto náklady přecházejí na prodávajícího (a kupující je tedy získává zdarma) ve chvíli, kdy:

 1. objednávka zboží (bez dopravného) přesáhne limit uvedený v tabulce "Cena dopravy"
 2. je možné k zásilce přidat zboží objednané a nedodané v rámci některé z předchozích objednávek, a to maximálně po dobu 2 měsíců od přijetí objednávky obsahující zmíněné nedodané zboží
 3. je možné k zásilce přidat zboží, které bylo předmětem reklamace a ta je uzavřena

O případech 2. a 3. není prodávající povinen kupujícího o zásilce předem informovat.

Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky, Slovenské republiky a Polska. Pro doručení zboží do Německa nebo Rakouska platí ceny dopravného uvedené v těchto podmínkách v sekci „4. Dodací a platební podmínky“. Pro jiné destinace bude na žádost zákazníka vypočítáno dopravné individuálně a je možné ho akceptovat, nebo zajistit přepravu samostatně, tedy ze strany kupujícího.

Případné slevy z kupní ceny zboží lze navzájem kombinovat (např. je možné kombinovat slevu na produkt se sjednanou velkoobchodní slevou).

 

 

3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Objednávka odeslaná prostřednictvím webových stránek www.tovarnanacas.cz i www.tovarnanacas.store je závazná a jejím odesláním kupující souhlasí s pravidly internetového obchodu včetně těchto obchodních podmínek, dodacích a platebních podmínek, reklamačního řádu a zásad o ochraně osobních údajů. Podmínkou platnosti internetové objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

 • prostřednictvím svého zákaznického účtu pro tovarnanacas.store v rámci velkoobchodní spolupráce
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace na tovarnanacas.cz

Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a způsob doručení zásilky.

Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko “ODESLAT DO TOVÁRNY”, případně „ODESLAT“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné a úplné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí.

 

3.1 Uzavření kupní smlouvy platné pro www.tovarnanacas.cz

Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Pokud kupující neobdrží automatický email o přijetí objednávky nebo není jeho obsah kompletní, pravděpodobně nebyla objednávka uložena nebo byla uložena nesprávně. V takovém případě nás laskavě kontaktujte.

Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího a přílohou je kopie potvrzené objednávky, sloužící rovněž jako informace k provedení platby, zvolil-li kupující platbu bankovním převodem. Přílohou potvrzení jsou rovněž aktuální obchodní podmínky prodávajícího.

V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku, popřípadě ho kontaktuje telefonicky pro urychlení odeslání zboží. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách, popřípadě je přijata telefonická akceptace nabídky.

Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonním čísle nebo emailu prodávajícího uvedeného v těchto obchodních podmínkách.

 

3.2 Uzavření kupní smlouvy platné pro www.tovarnanacas.store  

Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího a přílohou je kopie potvrzené objednávky. Přílohou potvrzení jsou rovněž aktuální obchodní podmínky prodávajícího.

V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku, popřípadě ho kontaktuje telefonicky pro urychlení odeslání zboží. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách, popřípadě je přijata telefonická akceptace nabídky.

Pokud prodávající není schopen odeslat zásilku kompletní, vyhrazuje si právo částečného odeslání zásilky s možností doposlání chybějícího zboží s dopravou zdarma, jakmile to bude možné, nejpozději však do 2 měsíců po této obdržení objednávky. Po uplynutí této doby bude objednávka považována za hotovou. O těchto skutečnostech není prodávající povinen kupujícího informovat. Zároveň si prodávající vyhrazuje právo na potvrzení a odeslání nejlepší možné alternativy k objednanému produktu ve chvíli, kdy objednaný produkt není dlouhodobě dostupný, a to buď se souhlasem kupujícího, nebo po konzultaci s pracovníkem prodávajícího pověřeného péčí o daného kupujícího, který k tomu dá svolení v dobré víře o uspokojení potřeb kupujícího. Kupující souhlasí s těmito podmínkami registrací do programu v rámci velkoobchodní spolupráce, souhlasem s odesláním objednávky cestou prodejní aplikace i samotným vstupem na www.tovarnanacas.store za pomocí přihlašovacích údajů.

Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonním čísle nebo emailu prodávajícího uvedeného v těchto obchodních podmínkách.

 

 

4. Dodací a platební podmínky

Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít a je mu to prodávajícím doporučeno.

Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je přiložen k dodávanému zboží a na žádost kupujícího může být zaslán emailem. Ve výjimečných případech a pouze po předchozí dohodě je možné zboží zaslat pouze s dodacím listem a daňový doklad poslat následně poštou nebo emailem.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

4.1 Dodací a platební podmínky platné pro www.tovarnanacas.cz

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři nebo v objednávce.

Úhradu za zakoupené zboží a dopravu je možné provést buď online před zasláním zboží, zaplatit při převzetí při zaslání zboží na dobírku nebo hotově či kartou při osobním odběru v provozovně na adrese: Českých legií 5, 549 01 Nové Město nad Metují. Zboží zasílá prodávající vybranou přepravní službou do 3–5 pracovních dnů od obdržení platby. Prodávající si vyhrazuje právo delší lhůty ve zvláštních případech, o kterých bude kupujícího informovat e-mailem.

 

4.2 Dodací a platební podmínky platné pro www.tovarnanacas.store

Místem dodání zboží je vybraná předvyplněná dodací adresa nebo uvedená nová dodací adresa v poznámce přiložené k objednávce.

Úhradu za zakoupené zboží a dopravu je možné provést buď bankovním převodem před zasláním zboží, zaplatit při převzetí při zaslání zboží na dobírku, hotově či kartou při osobním odběru v provozovně na adrese: Českých legií 5, 549 01 Nové Město nad Metují nebo po dohodě s prodávajícím na fakturu se splatností. Úhradu ceny zboží provede kupující převodem na účet č. 279065169/0300. Pokud částka nebude při volbě platby předem do 14 pracovních dnů od potvrzení objednávky připsána na účet, bude objednávka zrušena. Zboží zasílá prodávající vybranou přepravní službou do 3–5 pracovních dnů od obdržení platby. Prodávající si vyhrazuje právo delší lhůty ve zvláštních případech, o kterých bude kupujícího informovat e-mailem. Pokud kupující nedodrží termín splatnosti při volbě platby na fakturu se splatností, vyhrazuje si kupující právo mu nedodat zboží, které by jinak bylo předmětem doposílky a neposkytnout mu tuto formu úhrady při příštích dodávkách. Po předchozí domluvě je možné doposílku zboží realizovat zasláním na dobírku, přičemž doběrečnou částkou bude součet všech neuhrazených faktur.

 

Cena dopravy:

 

5. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel i v rámci své podnikatelské činnosti v programu velkoobchodní spolupráce, má právo od kupní smlouvy odstoupit.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů

 • ode dne převzetí zboží,
 • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí
 • ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží

Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

 • o dodání zboží, které bylo upraveno na přání kupujícího nebo pro jeho osobu (např. gravírováním, laserem, zkrácením tahu, sestavením produktu na míru apod.)
 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím souhlasem (např. oprava zboží; úprava produktu, která byla kupujícímu účtována apod.)
 • o dodání zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.

Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním, nepoškozeném obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

V případě opakovaných vracení zboží jedním kupujícím si prodávající vyhrazuje právo kupujícímu po předchozím písemném upozornění další zboží nezasílat.

 

6. Práva z vadného plnění (reklamace zboží)

Prodávající zodpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvené předloze
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, na vady způsobené neodborným zásahem, vnějšími vlivy (agresivním prostředím, nárazem, nešetrným zacházením), vniknutním vody do mechanismu při nedodržení podmínek vodotěsnosti, na chod baterie; u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:

 • výměnu za nové zboží,
 • opravu zboží,
 • přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • odstoupit od smlouvy.

Kupující má právo odstoupit od smlouvy,

 • pokud má zboží podstatnou vadu,
 • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
 • při větším počtu vad zboží.

Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.

Volbu způsobu reklamace má kupující. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

 

6.1 Práva z vadného plnění platná pro www.tovarnanacas.cz

Záruční doba produktů je 24 měsíců ode dne koupě zboží. Zboží s popisem závady kupující zašle na adresu provozovny nebo sídlo firmy prodávajícího spolu s dokladem o nákupu (účtenka, faktura nebo záruční list). Zboží je možné na adresu provozovny doručit také osobně v pracovních dnech od 8:00 do 16:00 hodin. Prodávající si vyhrazuje možnost odmítnout převzetí zásilky zaslané na dobírku.

 

6.2 Práva z vadného plnění platná pro www.tovarnanacas.store

Záruční doba produktů je 24 měsíců ode dne koupě zboží spotřebitelem. Zboží s popisem závady kupující zašle na adresu provozovny nebo sídlo firmy prodávajícího spolu s dokladem o nákupu (účtenka, faktura nebo záruční list). Pokud se jedná o tzv. skladové zboží, které do daného dne nebylo koupeno spotřebitelem, není nutné k němu přikládat doklad o koupi. Zboží je možné na adresu provozovny doručit také osobně v pracovních dnech od 8:00 do 16:00 hodin. Prodávající si vyhrazuje možnost odmítnout převzetí zásilky zaslané na dobírku.

V rámci velkoobchodní spolupráce je možné využít svozu reklamací zdarma, a to po předchozí telefonické nebo písemné dohodě. Prodávající zajistí svoz vadného zboží přepravní společností po celé České republice, Slovenské republice i Polsku, a to bez zbytečného odkladu. Po dohodě je také možné nechat zboží vyzvednout v provozovně kupujícího oprávněnou osobou, např. obchodním zástupcem nebo jiným zaměstnancem firmy prodávajícího.

 

 

7. Doručování

Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

 

 

8. Mimosoudní řešení sporů

Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

 

9. Ochrana osobních údajů

Kupující má právo zažádat o vymazání osobních údajů na základě písemné žádosti kupujícího (e-mailem či dopisem na adresu prodávajícího). Veškerá osobní data kupujícího jsou zpracovávána v rozsahu nutném pro vyřízení objednávky a v souladu s platnými zákony. Tato data jsou bezpečně uložena a nejsou poskytována třetím osobám mimo jejich nezbytného sdělení společnosti zajišťující doručení a platební styk, a to pouze za účelem nutným k vyřízení objednávky kupujícího. Údaje o nákupech (objednávky) jsou shromažďovány za účelem vyřizování reklamací a ke zpětné kontrole účetních dokladů. Informace o kupujícím a o jeho objednávkách jsou ukládány v zabezpečené databázi a nejsou poskytovány třetím stranám, mohou být využity pro vlastní marketingové aktivity prodávajícího v souladu s GDPR. Kompletní zásady ochrany osobních údajů najdete zde.

 

 

10. Závěrečná ustanovení

Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 8. 2018